Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                       Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

Our Therapist |Don Knox

Don Knox Manager and Psychotherapist Don Knox MBACP (Snr. Accred.)

ดอน นอกซ์  Reg MBACP (Snr. Accred.)  ดอน นอกซ์เป็นสมาชิกอาวุโสของ BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) อีกด้วย ดอนได้รับการฝึกอบรมด้านนี้โดยตรงจากประเทศอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  • อนุปริญญาโทด้าน Gestalt Psychotherapy จากสถาบัน Gestalt Centre กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตรอนุปริญญาด้าน Gestalt Psychotherapy จากสถาบัน Gestalt Centre กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • อนุปริญญาด้าน Humanistic Integrative Counselling จากสถาบัน Centre for Personal and Professional Development กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ.

ดอน ได้คิดค้นพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาโดยมีพื้นฐานจากหลักมนุษยนิยม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ หลักการนี้รวมถึงการให้ผู้รับการบำบัดเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการบำบัดอย่างเต็มที่ และยังผสมผสานกับการบำบัดแบบเน้นที่ความคิดและภาพรวมก่อนจะแยกวิเคราะห์ทีละ จุดอย่างทฤษฏี Gestalt อีก ด้วย ดอนมีวิธีการให้คำปรึกษาและการบำบัดอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและผ่อน คลาย เพื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดยอมรับในตนเองมากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึก และอารมณ์ในปัจจุบัน และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละคนอย่างเหมาะสม วิธีนี้จะทำให้สามารถค้นพบต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่าง ถูกต้องและยั่งยืน

 

ประสบการณ์ การทำงานของดอนนั้นมีมากมายหลายด้าน เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในปัญหาด้านความสัมพันธ์ การค้นหาตัวตนของตัวเอง และปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเพศ เนื่องจากเขามีประสบการณ์การในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับรายที่มีปัญหาหลายด้านที่ค่อนข้างซับซ้อน เขาจึงมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการบำบัดที่มีปัญหาเรื่องยาเสพ ติดและแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการเสพติดเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ดอนยังมีความชำนาญในการบำบัดแก่คู่รักที่มีปัญหาอีกด้วย

 

ดอน ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พร้อมๆ กับค่อยๆก่อตั้งบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสขึ้นหลังจากที่เขาพบว่าการให้บริการในด้านนี้ยังไม่ทั่วถึงในประเทศ ไทยจากการเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนที่นี่ “มี เพื่อนคนหนึ่งขอให้ผมช่วยแนะนำนักบำบัดให้ ตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สักคนในเมือง ใหญ่อย่างกรุงเทพฯ แต่หลังจากค้นหาสักพัก ผมกลับพบว่าไม่มีที่ใดที่ให้บริการด้านการปรึกษาและบำบัดแบบที่เราทำอยู่ใน ขณะนี้ แต่ตอนนั้นผมเองไม่ได้คิดถึงการก่อตั้งบริษัทเลยจนกระทั่งอีก 6  เดือน ต่อมาในบ่ายวันฝนพรำวันหนึ่งที่ลอนดอน ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าการตั้งบริษัทลักษณะนี้สักแห่งในเมืองไทยจะมีขั้น ตอนและความยากลำบากอย่างไรบ้าง แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดี ผมสามารถสร้างบริษัทที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในงานด้านการให้คำ ปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบำบัดได้อย่างแท้จริง”

จาก นั้นดอนผู้ซึ่งเป็นนักบำบัดจาก ไอร์แลนด์ ก็ย้ายจากลอนดอน มาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในงานด้านการให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแก่บุคคลทั่ว ไป นอกจากนี้เขายังทำงานให้กับ Terrence Higgins Trust (THT) ซึ่งเป็นองค์กร NGO แห่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อ  HIV และดูแลปัญหาเกี่ยวกับด้าน

 

เพศสัมพันธ์ ดอนเข้าร่วมกับ THT ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ดอนเข้าร่วมกับ THT ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 THT ได้รับรางวัล BACP Award จากแนวทางการให้คำปรึกษาและบำบัดแก่เยาวชนอสร้างสรรค์  ปัจจุบันดอนเป็นสมาชิกอาวุโสของ   BACP และยังดำเนินงานภายใต้ประมวลจริยธรรม ของ BACP ตลอดมา

 

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group