Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

ดอน นอกซ์ MBACP Snr. Accred.

Don Knox Manager and Psychotherapist Don Knox MBACP (Snr. Accred.)

ดอน นอกซ์  Reg MBACP (Snr. Accred.)  ดอน นอกซ์เป็นสมาชิกอาวุโสของ BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) อีกด้วย ดอนได้รับการฝึกอบรมด้านนี้โดยตรงจากประเทศอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  • อนุปริญญาโทด้าน Gestalt Psychotherapy จากสถาบัน Gestalt Centre กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตรอนุปริญญาด้าน Gestalt Psychotherapy จากสถาบัน Gestalt Centre กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • อนุปริญญาด้าน Humanistic Integrative Counselling จากสถาบัน Centre for Personal and Professional Development กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ.

ดอน ได้คิดค้นพัฒนารูปแบบการให้คำปรึกษาโดยมีพื้นฐานจากหลักมนุษยนิยม ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลเป็นสำคัญ หลักการนี้รวมถึงการให้ผู้รับการบำบัดเป็นศูนย์กลาง มีส่วนร่วมในการบำบัดอย่างเต็มที่ และยังผสมผสานกับการบำบัดแบบเน้นที่ความคิดและภาพรวมก่อนจะแยกวิเคราะห์ทีละ จุดอย่างทฤษฏี Gestalt อีก ด้วย ดอนมีวิธีการให้คำปรึกษาและการบำบัดอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและผ่อน คลาย เพื่อช่วยให้ผู้รับการบำบัดยอมรับในตนเองมากขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่ความรู้สึก และอารมณ์ในปัจจุบัน และนำมาปรับใช้ให้เข้ากับแต่ละคนอย่างเหมาะสม วิธีนี้จะทำให้สามารถค้นพบต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาและสามารถแก้ไขได้อย่าง ถูกต้องและยั่งยืน

 

ประสบการณ์ การทำงานของดอนนั้นมีมากมายหลายด้าน เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในปัญหาด้านความสัมพันธ์ การค้นหาตัวตนของตัวเอง และปัญหาเกี่ยวกับทางด้านเพศ เนื่องจากเขามีประสบการณ์การในการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับรายที่มีปัญหาหลายด้านที่ค่อนข้างซับซ้อน เขาจึงมีความชำนาญในการให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการบำบัดที่มีปัญหาเรื่องยาเสพ ติดและแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการเสพติดเพศสัมพันธ์ นอกจากนี้ดอนยังมีความชำนาญในการบำบัดแก่คู่รักที่มีปัญหาอีกด้วย

 

ดอน ย้ายมาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 พร้อมๆ กับค่อยๆก่อตั้งบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสขึ้นหลังจากที่เขาพบว่าการให้บริการในด้านนี้ยังไม่ทั่วถึงในประเทศ ไทยจากการเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนที่นี่ “มี เพื่อนคนหนึ่งขอให้ผมช่วยแนะนำนักบำบัดให้ ตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องง่ายที่จะหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สักคนในเมือง ใหญ่อย่างกรุงเทพฯ แต่หลังจากค้นหาสักพัก ผมกลับพบว่าไม่มีที่ใดที่ให้บริการด้านการปรึกษาและบำบัดแบบที่เราทำอยู่ใน ขณะนี้ แต่ตอนนั้นผมเองไม่ได้คิดถึงการก่อตั้งบริษัทเลยจนกระทั่งอีก 6  เดือน ต่อมาในบ่ายวันฝนพรำวันหนึ่งที่ลอนดอน ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่าการตั้งบริษัทลักษณะนี้สักแห่งในเมืองไทยจะมีขั้น ตอนและความยากลำบากอย่างไรบ้าง แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยดี ผมสามารถสร้างบริษัทที่มีความพร้อม ความเชี่ยวชาญและมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในงานด้านการให้คำ ปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบำบัดได้อย่างแท้จริง”

จาก นั้นดอนผู้ซึ่งเป็นนักบำบัดจาก ไอร์แลนด์ ก็ย้ายจากลอนดอน มาอาศัยอยู่ที่กรุงเทพฯ ที่ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในงานด้านการให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแก่บุคคลทั่ว ไป นอกจากนี้เขายังทำงานให้กับ Terrence Higgins Trust (THT) ซึ่งเป็นองค์กร NGO แห่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ติดเชื้อ  HIV และดูแลปัญหาเกี่ยวกับด้าน

 

เพศสัมพันธ์ ดอนเข้าร่วมกับ THT ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 ดอนเข้าร่วมกับ THT ตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 THT ได้รับรางวัล BACP Award จากแนวทางการให้คำปรึกษาและบำบัดแก่เยาวชนอสร้างสรรค์  ปัจจุบันดอนเป็นสมาชิกอาวุโสของ   BACP และยังดำเนินงานภายใต้ประมวลจริยธรรม ของ BACP ตลอดมา

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group