Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

พบกับนักบำบัดของเรา

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสมุ่งมั่นที่จะให้คำปรึกษาและการบำบัดอย่างมืออาชีพที่เชื่อถือได้ โดยเรามีสำนักงานอยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับผู้ที่กำลังมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะสามารถช่วยให้พวกเขาค้นพบปัญหาใน จิตใจที่กำลังส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เรามีนักบำบัดที่เชี่ยวชาญ ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่เชื่อถือได้  และมีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากสถาบันชั้นนำในด้านจิตวิทยา ที่พร้อมจะดูแลคุณอย่างเชี่ยวชาญ ทั้งในภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

 

นักบำบัดของ BCS ประกอบด้วย:

 

ดอน นอกซ์ Registered MBACP (Snr. Accred.)

คุณชวิศา ชาติสุวรรณ MA

คุณชลาลัย แต้ศิลปสาธิต MA

ฉัตรดนัย ศรชัย MSEd

นวพรรษ เชื้อต่าย MSc

 

 

 

ดอน นอกซ์ Registered MBACP (Snr. Accred.)

ดอน นอกซ์เป็นสมาชิกอาวุโสของ BACP (British Association for Counselling and Psychotherapy) และได้จดทะเบียนเป็นนักบำบัดกับ BACP อีกด้วย ดอนได้รับการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาแบบ Gestalt โดยตรงจากประเทศอังกฤษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี

 

คุณชวิศา ชาติสุวรรณ MA

นักบำบัดของเรา คุณชวิศา ชาติสุวรรณ เพิ่งกลับจากการไปศึกษาปริญญาโทต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในสาขา Mental Health Counseling and Behavioral Medicine จาก Boston University School of Medicine เธอเป็นผู้ริเริ่มโครงการการให้บริการแก่เด็กและวัยรุ่น และยังดูแลในส่วนของการให้คำปรึกษาแก่คนไทยอีกด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

 

คุณชลาลัย แต้ศิลปสาธิต MA

คุณชลาลัย แต้ศิลปสาธิตเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยา (คลินิก) และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Forensic Psychology ละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

 

ฉัตรดนัย ศรชัย MSCd., CRC.

บำบัดของเรา ฉัตรดนัย ศรชัย กลับมายังเมื่อไทยและเข้านักร่วมกับเราในปี 2018 หลังจากสำเร็จการศึกษาที่เมือง New York ประเทศสหรัฐอเมริกา ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการให้คำปรึกษาเชิงฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต (Rehabilitation Counseling in Mental Health) จาก Hofstra University ตอนนี้ฉัตรดนัย ได้รับการรับรองจาก Commission on Rehabilitation. ละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

 

นวพรรษ เชื้อต่าย MSc

นวพรรษจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และได้เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยาที่โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ หลังจากนั้นนวพรรษได้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยในของวอร์ดจิตเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

 


ข้อมูล ในการให้คำปรึกษาและการบำบัดทุกครั้งจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างสูงสุด นักบำบัดทุกคนของเราดำเนินงานภายใต้กรอบข้อปฏิบัติและระเบียบประมวลจริยธรรม ของหน่วยงานองค์กรรับรองที่เป็นสมาชิกอยู่อย่างเคร่งครัด ใน

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group