Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซอร์ลิ่ เซอร์วิส   

เกี่ยวกับเรา

BCS @ Sala Som Entrance of Sala Som

บางกอก เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เรา คือบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ด้านคำปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบำบัดทั้งแบบตัวต่อตัว แบบคู่ แบบครอบครัวและแบบกลุ่มบำบัด เราผ่านขั้นตอนจดทะเบียนตามกระบวนการกฎหมายของไทย โดยมีเอกสารที่ถูกต้อง และครบถ้วนแสดงอยู่ที่สำนักงานของเรา เราดำเนินงานภายให้กรอบพระราชบัญญัติสุขภาพจิตของประเทศไทยและหลักประมวล จริยธรรมของthe British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP).

 

หลังจากดำเนินงานอย่างประสบความสำเร็จมากว่า 8 ปี บางกอก  เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีการเพิ่มรูปแบบการบริการที่หลากหลายมากขึ้น และยืดเวลาการเปิดให้บริการ เช่น การเปิดทำการในวันเสาร์ เราได้มีการปิดสำนักงานที่ตึก เกษมกิจ และได้ย้ายสำนักงาน และเปิดห้องสำหรับการบำบัดห้องที่สองขึ้นที่ศาลาส้ม ซึ่งมีความเงียบ สงบ เป็นส่วนตัว และยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กับสถานี MRTเพียงไม่กี่นาที คุณสามารถดูที่อยู่และแผนที่ของห้องบำบัดทั้งสองที่ได้จากหน้า ติดต่อเรา

 

บางกอก เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ได้มีการขยายบริการการดูแลด้านจิตใจไปสู่กลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-18 ปี ในปี พ.ศ. 2555และ ยังคงให้บริการสำหรับเยาวชนที่ต้องการการดูแล โดยการบริการของเราประกอบด้วย การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ครอบครัวบำบัด ที่เป็นการดูแลช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนถึงการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มสำหรับโรงเรียน ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

นอก จากนี้ บางกอก เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ยังขยายบริการการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจไปสู่กลุ่มลูกค้าชาวไทยด้วย คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นชินกับการเข้ามาพูดคุยกับ counsellor หรือนักจิตบำบัด หรือไม่แน่ใจว่ากระบวนการบำบัดจะมีรูปแบบอย่างไร ตลอดจนถึงความกังวลในเรื่องความแตกต่างทางความเชื่อส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัว BCS Thai Emotional Support Service ตระหนัก ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อเชิงพุทธ และมุมมอง ความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด ดังนั้น บริการของเราจึงยืดหยุ่น และผสมผสานระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับหลักการการให้ความช่วยเหลือของ counselling ที่ มุ่งเน้นในเรื่องของการเคารพความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ การมีขอบเขตของการบำบัดรักษาที่ชัดเจน และความร่วมมือระหว่างผู้บำบัดและผู้รับบริการ

 

 หาก คุณคือนักบำบัด และสนใจร่วมงานกับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้า สมัครงาน ที่มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เรากำลังต้องการนักบำบัดเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มนักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ามาร่วมงานกับเรา กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หรือ หากคุณคือนักบำบัด และสนใจร่วมงานกับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้า สมัครงาน ที่มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เรากำลังต้องการนักบำบัดเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มนักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ามาร่วมงานกับเรา กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group