Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

ความหมายของการบำบัด

การพัฒนาความสัมพันธ์ในรูปแบบของการให้คำปรึกษา

การให้คำปรึกษาทางด้านสภาพจิตใจ (Counselling) คือ การเรียกกระบวนการในการเรียบเรียงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆจากประสบการณ์ของผูรับการบำบัด ไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมที่อยากจะเปลี่ยนแปลง อยากจะสัมผัสอีกครั้ง หรืออยากสำรวจความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง นักบำบัดของเราจะช่วยเหลือผู้รับการบำบัดอย่างเต็มที่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ ผ่อนคลาย

เรา มุ่งเน้นไปที่การช่วยให้ผู้รับการบำบัดยอมรับตัวตนของตนเอง นักบำบัดจะพยายามให้ผู้รับการบำบัดค่อยๆนึกถึงอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆที่มีในขณะปัจจุบัน  เช่น ในวันนี้ หรือในขณะนี้ การรับรู้ว่าความรู้สึกและอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เช่นเดียวกับการศึกษาและการพูดถึงความรู้สึกนั้น โดยทั่วไปแล้ว นี่หมายถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องในอดีต โดยจุดมุ่งหมายนั้นเป็นการค้นคว้าหาว่าเรื่องราวเหล่านั้นส่งผลกระทบอย่างไร กับคุณในปัจจุบันบ้าง

ผู้ รับการบำบัดส่วนมากอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเพื่อที่จะได้เข้าใจ ว่าตนเองคือใครและเพื่อที่จะสามารถทิ้งประสบการณ์ในแง่ลบต่างๆที่คอยรบกวน จิตใจมาตลอดได้ นักบำบัดของเราจะช่วยให้คุณสามารถก้าวผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ด้วยการพูด คุยถึงปัญหาต่างๆ รวมไปถึงความรู้สึกและประสบการณ์ และช่วยให้คำปรึกษาด้านการปล่อยวางสิ่งต่างๆที่รบกวนจิตใจนั้นได้อย่างเหมาะ สม การพูดถึงประสบการณ์ในอดีตสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องคอยปกปิดสิ่งเหล่านั้นไว้เป็นความลับตลอดมา แต่แท้จริงแล้วคุณยังสามารถรู้สึกถึงความรู้สึกในอดีตเหล่านั้นได้เพียงแค่ คุณนึกถึงมันเท่านั้น ดังนั้นนักบำบัดจะค่อยๆช่วยให้คุณสังเกตว่าสิ่งใดคือปมปัญหาในใจคุณและให้ คุณสามารถสร้างพื้นที่ให้กับความรู้สึกเหล่านั้น เมื่อคุณใส่ใจและรับรู้ถึงมันและพยายามแก้ไขความรู้สึกเหล่านั้น คุณจะรับรู้ถึงร่างกายของตนเองได้มากขึ้นและจะให้ความสำคัญกับชีวิตใน ปัจจุบันมากกว่าความรู้สึกเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง

ความแตกต่างระหว่างการให้คำปรึกษาด้านสภาพจิตใจ (Counselling) และจิตบำบัด (Psychotherapy) คือ การให้คำปรึกษานั้นจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่คุณอยากจะแก้ไขเท่านั้น ดังเช่น การต้องรับมือกับความสูญเสียบุคคลที่รักไป ความเจ็บป่วย ความยุ่งยากในชีวิตและความสัมพันธ์ ตัวตนของคุณ เป็นต้น การให้คำปรึกษานั้นมักจะมีการจำกัดเวลาและมักจะดำเนินอย่างต่อเนื่องประมาณ 6 ถึง 9 เดือน  ในขณะที่การบำบัดนั้น จะมุ่งไปที่การพัฒนาตนเอง โดยที่ผู้รับการบำบัดอาจจะมีปัญหาที่อยากแก้ไขมากกว่า 1อย่าง คุณอาจอยากพูดถึงรูปแบบซ้ำๆที่พบในชีวิตประจำวัน หรืออาจเพียงแค่อยากหาเวลาเพื่อที่จะยอมรับและดูแลตัวเองได้มากขึ้น โดยทั่วไปแล้ว ผู้รับการบำบัดแบบนี้จะพบกับนักบำบัดทุกอาทิตย์เป็นเวลาประมาณ 12 ถึง 18 เดือนหรือนานกว่านั้น

เมื่อ ใดก็ตามที่คุณอยากจะรับคำปรึกษาหรือรับการบำบัด นักบำบัดจะพูดคุยและปฏิบัติกับคุณด้วยความเคารพนับถือในตัวคุณ  และ คุณสามารถพูดถึงเรื่องต่างๆใดๆก็ได้ที่คุณคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น นักบำบัดจะช่วยจัดระเบียบความคิดและให้แง่คิดจากมุมมองที่หลากหลายจากปัญหา ที่คุณพบเจอ

ผู้ คนส่วนมากที่มารับการปรึกษาอยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต ส่วนมากคือเรื่องหน้าที่การงานเราสามารถอิงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ สร้างความเปลี่ยนแปลงมาปรับใช้ช่วยให้คุณทำได้ในชีวิตจริง

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group