Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

EMDR & Brainspotting Therapy

มีให้บริการเป็นภาษาไทยเท่านั้น

EMDR Therapy

 

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์คืออะไร?

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์(Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy: EMDR) เป็นจิตบำบัดที่ช่วยจัดการกับบาดแผลทางใจ(Psychological Trauma) ประสบกับเหตุการณ์สะเทือนขวัญ(Traumatic Events) เหตุการณ์รบกวนใจ(Small t Trauma) หรือมีความทรงจำที่เจ็บปวด (Distressing Memories) ทั้งเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเอง หรือเหตุการณ์ที่เกิดกับคนใกล้ชิด

 

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์พัฒนาขึ้นในปี 1989 โดยนักจิตวิทยาชื่อฟรานซีน ชาพิโร(Francine Shapiro) โดยมีเป้าหมายในการจัดการกับความทรงจำหรือเหตุการณ์ในอดีตที่เป็นบาดแผลทางใจในอดีตที่ยังคงมีผลกระทบกับผู้รับบริการในปัจจุบัน โดยจะช่วยให้ความทรงจำนั้นได้เข้าสู่กระบวนการย่อยและจัดเก็บอย่างที่ควรจะเป็นตามธรรมชาติของสมอง หลังจากการทำอีเอ็มดีอาร์ผู้รับบริการจะยังคงจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ ผลกระทบทางลบที่มีจะลดลงหรือคลี่คลายไป

 

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ทำงานอย่างไร?

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์มีขั้นตอน ดังนี้

 • ผู้บำบัดจะประเมินและวางแผนการรักษาจากการซักประวัติของคุณ
 • ผู้บำบัดจะให้คุณฝึกเทคนิคการสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางใจ เพื่อให้คุณสามารถจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้
 • การจัดการกับความทรงจำที่เป็นบาดแผลทางใจ ผู้บำบัดจะให้คุณนึกถึงความทรงจำที่เป็นเป้าหมาย นึกภาพที่เป็นตัวแทนของเหตุการณ์ ความคิดด้านลบที่เกี่ยวข้อง ความคิดด้านบวกที่อยากเชื่อใหม่เกี่ยวกับตนเอง และความรู้สึกทางร่างกายที่เกิดขึ้น จากนั้นผู้บำบัดจะใช้การกระตุ้นสมองทั้งสองซีกสลับกัน โดยอาจให้คุณมองปลายนิ้วของผู้บำบัด มองตามแสงไฟ ใช้การเคาะ หรือใช้หูฟังเสียงสองข้างสลับกัน โดยผู้บำบัดจะหยุดเป็นระยะเพื่อตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นในใจคุณบ้าง ในขณะที่บำบัดสมองของคุณจะปลดปล่อยสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในความทรงจำนั้นออกมา คุณอาจมีภาพ เสียง อารมณ์ ความรู้สึกทางกายที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เป้าหมายผุดขึ้นมา แต่สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ลดลง คลี่คลายไป
 • ผู้บำบัดจช่วยให้คุณสามารถเข้าใจ ยอมรับ และเรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีต

 

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์เหมาะสำหรับผู้รับบริการแบบใดบ้าง?

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์สามารถช่วยเหลือผู้ที่ประสบกับประเด็นเหล่านี้ได้อย่างดี เช่น ผู้ที่มีภาวะเครียดหลังภัยพิบัติ (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD) ผู้ที่มีประสบการณ์ถูกกระทำรุนแรง ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า สูญเสีย วิตกกังวล กลัว (Fear and Phobia) แพนิค หรือผู้ที่มีประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบาดแผลทางใจ

 

จิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ต่างจากจิตบำบัดแบบอื่นอย่างไร?

ในการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์นั้นผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องพูดถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ที่รบกวนหรือเหตุการณ์ที่เป็นบาดแผลมากนัก เนื่องจากจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์จะเน้นที่การเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมที่เป็นผลกระทบมาจากบาดแผลทางใจและเน้นช่วยให้สมองกลับสู่กระบวนการเยียวยาตามธรรมชาติ ในการทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์นั้นจะมีทั้งการฝึกการจัดการกับอารมณ์ (Emotional Regulation) การใช้เทคนิคการเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางใจ (Stabilization Techniques) นอกจากนี้ยังพบว่าในหลายครั้ง การทำจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์ใช้จำนวนครั้ง (session) ในการบำบัดน้อยกว่าการบำบัดแบบอื่น

 

Brainspotting

 

Brainspotting คืออะไร และทำงานอย่างไร?

Brainspotting เป็นจิตบำบัดรูปแบบหนึ่งที่ช่วยจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก และผลกระทบที่เกิดจากบาดแผลทางใจ(Trauma) ในการทำ Brainspotting จะมีการค้นหาตำแหน่งของสายตาที่เชื่อมโยงกับสมอง(Brainspot)ส่วนที่เก็บประสบการณ์ อารมณ์ หรือต้นตอของความรู้สึกรบกวนใจ เมื่อสามารถระบุตำแหน่งได้แล้ว ผู้บำบัดจะช่วยให้ผู้รับบริการเข้าไปสัมผัสกับประสบการณ์หรือความทรงจำนั้นด้วยการให้มองที่ปลายไม้ชี้(pointer) แล้วใช้เวลาอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้น(Mindfulness Focus) และค่อยๆ จัดการสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในร่างกายและจิตใจ จากนั้นผู้รับบริการจะค่อยๆ คลี่คลายผลกระทบที่เกิดจากบาดแผลทางใจต่อไป

 

Brainspotting เหมาะกับผู้รับบริการแบบใดบ้าง?

Brainspotting นั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อดูแลรักษาผลกระทบที่เกิดจากบาดแผลทางใจ ดังนั้น Brainspotting จึงสามารถช่วยดูแลในประเด็นเหล่านี้ เช่น:

 • โรคเครียดหลังภัยพิบัติ(Post-Traumatic Stress Disorder)
 • เหตุการณ์สะเทือนขวัญ (Big T trauma)
 • เหตุการณ์รบกวนใจ (Small t Trauma)
 • ซึมเศร้า
 • เครียด, วิตกกังวล
 • กลัว (Fear, Phobias)
 • การจัดการอารมณ์และความรู้สึก

 

Brainspotting แตกต่างจากจิตบำบัดแบบอีเอ็มดีอาร์อย่างไร?

ทั้ง Brainspotting และอีเอ็มดีอาร์นั้นใช้ตำแหน่งของสายตาในการเข้าถึงประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจเหมือนกัน แต่ในปี 2003 เมื่อ ดร.เดวิด แกรนด์ พบว่าเคสที่ทำอีเอ็มดีอาร์บางคนมีตำแหน่งของสายตาฟิกอยู่กับที่ในระหว่างเซสชั่น ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ดร.เดวิด แกรนด์ จึงพยายามหารูปแบบ(Pattern) ของสิ่งที่เกิดขึ้นนี้กับเคสอีเอ็มดีอาร์เคสอื่นๆ จากนั้นเขาพบว่าผู้รับบริการแต่ละคนจะมีตำแหน่งของสายตาที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เป็นบาดแผลทางใจอยู่ และเมื่อโฟกัสที่ตำแหน่งนั้นก็จะสามารถเข้าไปจัดการกับความทรงจำที่เป็นบาดแผลทางใจ และอารมณ์ความรู้สึกได้ง่ายขึ้น

ความแตกต่างบางประการระหว่าง Brainspotting และอีเอ็มดีอาร์ :

 • Brainspotting จะให้ผู้รับบริการใช้จุดของสายตาที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของเหตุการณ์รบกวนใจมองไปที่จุดเดียว ในขณะที่อีเอ็มดีอาร์จะใช้การเคลื่อนของตาจากด้านหนึ่งไปอีกด้านเพื่อกระตุ้นสมองทั้ง 2 ซีก
 • Brianspotting เป็นจิตบำบัดรูปแบบใหม่ ดังนั้นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจึงยังน้อยกว่าอีเอ็มดีอาร์ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยใหม่ๆ นั้นแสดงให้เห็นว่าทั้ง 2 วิธีให้ผลการรักษาที่ใกล้เคียงกันในเคสผู้ใหญ่ที่มี PTSD
 • เนื่องจาก Brainspotting ยังเป็นจิตบำบัดที่ค่อนข้างใหม่ จึงทำให้มีนักจิตบำบัดที่ผ่านการเทรน Brainspotting ค่อนข้างน้อย.

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group