Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

 

ในระหว่างที่มีการระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส สามารถให้บริการการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้รับบริการทุกท่าน ทั้งผู้รับบริการใหม่ และผู้รับบริการเดิมที่ต้องการ หรือในกรณีที่ผู้รับบริการไม่สะดวกรับบริการแบบออนไลน์ เรายังคงสามารถให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ที่ศาลาส้ม ซึ่งเราได้ออกแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส โดยการพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ามาในออฟฟิศของเรา ซึ่งวิธีที่เราใช้ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การให้ทำความสะอาดมือ รวมทั้งการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ หากคุณมีอาการต่างๆ เช่น มีไข้ ไอ มีอาการคล้ายไข้หวัด ขอให้คุณอยู่บ้าน สังเกตอาการ และเข้ารับบริการแบบออนไลน์

 

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ หมายถึง การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เมื่อผู้รับการบำบัดและนักบำบัดไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันในเซสชั่นนั้นๆ ซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่ผู้รับการบำบัดอาจจะเลือกวิธีนี้แทนการมาพบนักบำบัดโดยตรง เช่น กรณีที่ผู้รับการบำบัดกับนักบำบัดไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน หรือการที่ผู้รับการบำบัดอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีบริการให้คำปรึกษาในภาษาของตน นอกจากนี้ผู้พิการก็อาจมีปัญหาในการเดินทางมาบำบัดเช่นกัน บางกรณีผู้รับการบำบัดอาจต้องการปรึกษาในหัวข้อที่อาจทำให้รู้สึกลำบากใจ เช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ ประเด็นเหล่านี้อาจทำให้ผู้รับการบำบัดกังวลใจและอาจทำให้ไม่มาพบกับนักบำบัด การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้หลายคนไม่กล้ามารับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่องทางในการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์มีดังต่อไปนี้

การใช้ instant messaging (IM) ปิดให้บริการในขณะนี้

การให้คำปรึกษาวิธีนี้ทำได้โดยให้ผู้รับการบำบัดและนักบำบัดได้นัดหมายเวลาในการพูดคุยกันผ่านระบบข้อความโต้ตอบแบบทันที เช่น โปรแกรม MSN ซึ่งเป็นการสนทนากันแบบทันทีผ่านทางตัวหนังสือ การกำหนดขอบเขตหรือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญโดยถือเป็นข้อปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากการสื่อสารวิธีนี้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ผู้รับการบำบัดควรรู้ว่าเมื่อใดเป็นคราวของใครที่จะพูดคุย ทั้งนี้เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นักบำบัดของคุณจะพูดถึงข้อปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบการรับส่งข้อความนี้ ในการพบกันครั้งแรก เพื่อให้ผู้รับการบำบัดได้สิ่งที่ตรงความต้องการต้องการและที่ดีที่สุดจากการรับคำปรึกษาในแต่ละครั้ง

 

 

การใช้อีเมล์ Email

การปรึกษารูปแบบนี้คือการที่ผู้รับการบำบัดจะต้องเขียนเล่าถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่อยากปรึกษาในรูปแบบของอีเมล์โดยควรมีความยาวประมาณ 1 หน้าถึง 1 หน้าครึ่งและส่งมาให้นักบำบัดตามเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์ นักบำบัดของคุณจะตอบกลับทางอีเมล์ตามเวลาที่ตกลงกันไว้เช่นกัน โดยปกติแล้วนักบำบัดจะตอบกลับภายใน 3 วัน ดังนั้นคุณจะมีเวลาอีกประมาณ 4 วัน ในการส่งอีเมล์ใหม่มา วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องเดินทางบ่อยๆและไม่สามารมาพบนักบำบัดเป็นประจำได้ คุณสามารถส่งอีเมล์มาหานักบำบัดของเราได้เมื่อคุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือหลังเลิกงาน นักบำบัดของคุณจะใช้เวลาตามสมควรในการตอบอีเมล์ของคุณ เช่นอย่างน้อยประมาณ 60 นาทีต่ออีเมล์1 ฉบับ

 

 

 

การใช้ Skype

วิธีนี้คล้ายกับการใช้ IM แตกต่างกันเพียงคุณสามารถพูดคุยกับบักบำบัดได้โดยใช้โปรแกรม Skype และกล้อง Webcam ดังนั้นคุณจะได้เห็นหน้าและพูดคุยกับนักบำบัดได้เหมือนกับมาพบกันแบบตัวต่อตัว วิธีการนี้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาและไม่สามารถมาพบนักบำบัดในแต่ละพื้นที่ที่ตนไปได้ สิ่งสำคัญการรับคำปรึกษาผ่าน Skype คือผู้รับบริการจะต้องแน่ใจว่ามีห้องที่เงียบและไม่มีคนอื่นมารบกวนระหว่างการรับคำปรึกษา ซึ่งการให้คำปรึกษาผ่าน Skype จะไม่มีประสิทธิภาพหากผู้รับบริการไม่มีห้องหรือพื้นที่ส่วนตัวสำหรับพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ กับนักบำบัด นอกจากนี้เรายังไม่สามารถให้บริการเมื่อผู้รับคำปรึกษาอยู๋ในพื้นที่ต่อไปนี้ เช่น สนามบิน ชายหาด ร้านอินเตอร์เน็ต สวนสาธารณะ และพื้นที่ที่มีเสียงรบกวน   

 

 

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์โดยนักบำบัดที่ผ่านการอบรมเพื่อให้คำปรึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คุณจะได้รับคำปรึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกับการมาพบนักบำบัดแบบตัวต่อตัว Skype เป็นทางเลือกที่เราแนะนำ การให้คำปรึกษาผ่านทางอีเมล์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะทำให้ผู้รับการบำบัดให้ความสนใจกับเรื่องที่สำคัญเท่านั้น

 

 

หากคุณต้องการนัดหมายเวลาเพื่อรับคำปรึกษาแบบออนไลน์กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@BangkokCounsellingService.comโดยตั้งชื่อว่า 'counselling enquiry คุณสามารถถามคำถามต่างๆได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องขอนัดหมายเวลากับเรา

 

 

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group