Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                       Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

การ ให้คำปรึกษาแบบออนไลน์หมายถึงการให้คำปรึกษาผ่านช่องทางต่างๆนอกจากการพบกัน แบบตัวต่อตัว ในกรณีที่ผู้รับการบำบัดและนักบำบัดไม่ได้อยู่ในที่เดียวกัน มีเหตุผลมากมายที่ผู้รับการบำบัดอาจจะเลือกวิธีนี้มากกว่าการมาพบนักบำบัด โดยตรง เช่นกรณีที่ผู้รับการบำบัดกับนักบำบัดไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน หรือการที่ผู้รับการบำบัดอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีบริการให้คำปรึกษาในภาษา ที่คุณพูด นอกจากนี้ผู้พิการก็อาจมีปัญหาในการเดินทางมาบำบัดเช่นกัน

 

ใน บางครั้งผู้รับการบำบัดอาจต้องการพูดถึงหัวข้อที่อาจทำให้ลำบากใจ เช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ สิ่งเหล่านี้อาจทำให้ผู้รับการบำบัดกังวลใจและอาจทำให้ไม่มาพบกับนักบำบัด การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้รวมไปถึงปัญหาอื่นๆที่ทำ ให้หลายท่านไม่กล้ามารับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ ช่องทางในการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์มีดังต่อไปนี้

 

การใช้ instant messaging (IM)

การให้คำปรึกษาวิธีนี้ทำได้โดยให้ผู้รับการบำบัดและนักบำบัดได้นัดหมายเวลาในการพูดคุยกันผ่านระบบข้อความโต้ตอบแบบทันที เช่น โปรแกรม MSN นี่ เป็นการสนทนากันในเวลาจริงผ่านทางตัวหนังสือ การตั้งขอบเขตหรือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญโดยถือเป็นมารยาทและ ข้อปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากการสื่อสารวิธีนี้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ผู้รับการบำบัดควรรู้ว่าเมื่อใดเป็นคราวของใครที่จะพูดคุย ทั้งนี้เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นักบำบัดของคุณจะพูดถึงมารยาทและข้อปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบการ รับส่งข้อความนี้ในการพบกันครั้งแรก เพื่อให้ผู้รับการบำบัดได้สิ่งที่ตรงความต้องการต้องการและที่ดีที่สุดจาก การรับคำปรึกษาในแต่ละครั้ง

 

การใช้อีเมล์ Email

การ ปรึกษารูปแบบนี้คือการที่ผู้รับการบำบัดจะต้องเขียนเล่าถึงปัญหาหรือเรื่อง ราวที่อยากปรึกษาในรูปแบบของอีเมล์โดยควรมีความยาวประมาณ 1 หน้าถึง 1 หน้าครึ่งและส่งมาให้นักบำบัดตามเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์ นักบำบัดของคุณจะตอบกลับทางอีเมล์ตามเวลาที่ตกลงกันไว้เช่นกัน โดยปกติแล้วนักบำบัดจะตอบกลับภายใน 3 วัน ดังนั้นคุณจะมีเวลาอีกประมาณ 4 วันในการส่งอีเมล์ใหม่มา วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องเดินทางบ่อยๆและไม่สามารมาพบนักบำบัดเป็นประจำได้ คุณสามารถส่งอีเมล์มาหานักบำบัดของเราได้เมื่อคุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือหลังเลิกงาน นักบำบัดของคุณจะใช้เวลาตามสมควรในการตอบอีเมล์ของคุณ เช่นอย่างน้อยประมาณ 60 นาทีต่ออีเมล์1 ฉบับ

 

การใช้ Skype

วิธีนี้คล้ายกับการใช้ IM แตกต่างกันเพียงคุณสามารถพูดคุยกับบักบำบัดได้โดยใช้โปรแกรม Skype และกล้อง Webcam ดัง นั้นคุณจะได้เห็นหน้าและพูดคุยกับนักบำบัดได้เหมือนกับมาพบกันแบบตัวต่อตัว วิธีการนี้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาและไม่สามารถมาพบนักบำบัดใน แต่ละพื้นที่ที่ตนไปได้

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์โดยนักบำบัดที่ผ่านการอบรมเพื่อให้คำ ปรึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณจะได้รับคำปรึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกับการมาพบนักบำบัดแบบตัวต่อตัว Skype เป็น ทางเลือกที่เราแนะนำ การให้คำปรึกษาผ่านทางอีเมล์ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะทำให้ผู้รับการบำบัดให้ความสนใจกับเรื่องที่สำคัญเท่านั้นหากคุณ ต้องการนัดหมายเวลาเพื่อรับคำปรึกษาแบบออนไลน์กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@BangkokCounsellingService.com

 

โดยตั้งชื่อว่า 'counselling enquiry คุณสามารถถามคำถามต่างๆได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องขอนัดหมายเวลากับเร

 

 

 

 

 

 

 

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group