Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

 

ในระหว่างที่มีการระบาดใหญ่ของไวรัส COVID-19 บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส สามารถให้บริการการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์แก่ผู้รับบริการทุกท่าน ทั้งผู้รับบริการใหม่ และผู้รับบริการเดิมที่ต้องการ หรือในกรณีที่ผู้รับบริการไม่สะดวกรับบริการแบบออนไลน์ เรายังคงสามารถให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวได้ที่ศาลาส้ม ซึ่งเราได้ออกแนวทางการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส โดยการพยายามป้องกันไม่ให้ผู้ที่มีความเสี่ยงเข้ามาในออฟฟิศของเรา ซึ่งวิธีที่เราใช้ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การให้ทำความสะอาดมือ รวมทั้งการสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ หากคุณมีอาการต่างๆ เช่น มีไข้ ไอ มีอาการคล้ายไข้หวัด ขอให้คุณอยู่บ้าน สังเกตอาการ และเข้ารับบริการแบบออนไลน์

 

การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ หมายถึง การให้คำปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เมื่อผู้รับการบำบัดและนักบำบัดไม่ได้อยู่ในที่เดียวกันในเซสชั่นนั้นๆ ซึ่งมีเหตุผลหลายประการที่ผู้รับการบำบัดอาจจะเลือกวิธีนี้แทนการมาพบนักบำบัดโดยตรง เช่น กรณีที่ผู้รับการบำบัดกับนักบำบัดไม่ได้อาศัยอยู่ในที่เดียวกัน หรือการที่ผู้รับการบำบัดอาศัยอยู่ในประเทศที่ไม่มีบริการให้คำปรึกษาในภาษาของตน นอกจากนี้ผู้พิการก็อาจมีปัญหาในการเดินทางมาบำบัดเช่นกัน บางกรณีผู้รับการบำบัดอาจต้องการปรึกษาในหัวข้อที่อาจทำให้รู้สึกลำบากใจ เช่น เรื่องเพศสัมพันธ์ ประเด็นเหล่านี้อาจทำให้ผู้รับการบำบัดกังวลใจและอาจทำให้ไม่มาพบกับนักบำบัด การให้คำปรึกษาแบบออนไลน์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ รวมถึงปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้หลายคนไม่กล้ามารับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ซึ่งช่องทางในการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์มีดังต่อไปนี้

การใช้ instant messaging (IM) ปิดให้บริการในขณะนี้

การให้คำปรึกษาวิธีนี้ทำได้โดยให้ผู้รับการบำบัดและนักบำบัดได้นัดหมายเวลาในการพูดคุยกันผ่านระบบข้อความโต้ตอบแบบทันที เช่น โปรแกรม MSN ซึ่งเป็นการสนทนากันแบบทันทีผ่านทางตัวหนังสือ การกำหนดขอบเขตหรือข้อตกลงระหว่างสองฝ่ายเป็นเรื่องสำคัญโดยถือเป็นข้อปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ต เนื่องจากการสื่อสารวิธีนี้เป็นการตกลงร่วมกันระหว่าง 2 ฝ่าย ผู้รับการบำบัดควรรู้ว่าเมื่อใดเป็นคราวของใครที่จะพูดคุย ทั้งนี้เพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน นักบำบัดของคุณจะพูดถึงข้อปฏิบัติในการใช้อินเตอร์เน็ตและระบบการรับส่งข้อความนี้ ในการพบกันครั้งแรก เพื่อให้ผู้รับการบำบัดได้สิ่งที่ตรงความต้องการต้องการและที่ดีที่สุดจากการรับคำปรึกษาในแต่ละครั้ง

 

 

การใช้อีเมล์ Email

การปรึกษารูปแบบนี้คือการที่ผู้รับการบำบัดจะต้องเขียนเล่าถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่อยากปรึกษาในรูปแบบของอีเมล์โดยควรมีความยาวประมาณ 1 หน้าถึง 1 หน้าครึ่งและส่งมาให้นักบำบัดตามเวลาที่ตกลงกันเอาไว้ในแต่ละสัปดาห์ นักบำบัดของคุณจะตอบกลับทางอีเมล์ตามเวลาที่ตกลงกันไว้เช่นกัน โดยปกติแล้วนักบำบัดจะตอบกลับภายใน 3 วัน ดังนั้นคุณจะมีเวลาอีกประมาณ 4 วัน ในการส่งอีเมล์ใหม่มา วิธีนี้เหมาะสำหรับผู้ต้องเดินทางบ่อยๆและไม่สามารมาพบนักบำบัดเป็นประจำได้ คุณสามารถส่งอีเมล์มาหานักบำบัดของเราได้เมื่อคุณสะดวก ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือหลังเลิกงาน นักบำบัดของคุณจะใช้เวลาตามสมควรในการตอบอีเมล์ของคุณ เช่นอย่างน้อยประมาณ 60 นาทีต่ออีเมล์1 ฉบับ

 

 

 

การใช้ Skype

วิธีนี้คล้ายกับการใช้ IM แตกต่างกันเพียงคุณสามารถพูดคุยกับบักบำบัดได้โดยใช้โปรแกรม Skype และกล้อง Webcam ดังนั้นคุณจะได้เห็นหน้าและพูดคุยกับนักบำบัดได้เหมือนกับมาพบกันแบบตัวต่อตัว วิธีการนี้เหมาะสมกับผู้ที่ต้องเดินทางตลอดเวลาและไม่สามารถมาพบนักบำบัดในแต่ละพื้นที่ที่ตนไปได้ สิ่งสำคัญการรับคำปรึกษาผ่าน Skype คือผู้รับบริการจะต้องแน่ใจว่ามีห้องที่เงียบและไม่มีคนอื่นมารบกวนระหว่างการรับคำปรึกษา ซึ่งการให้คำปรึกษาผ่าน Skype จะไม่มีประสิทธิภาพหากผู้รับบริการไม่มีห้องหรือพื้นที่ส่วนตัวสำหรับพูดคุยถึงประเด็นต่างๆ กับนักบำบัด นอกจากนี้เรายังไม่สามารถให้บริการเมื่อผู้รับคำปรึกษาอยู๋ในพื้นที่ต่อไปนี้ เช่น สนามบิน ชายหาด ร้านอินเตอร์เน็ต สวนสาธารณะ และพื้นที่ที่มีเสียงรบกวน   

 

 

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสให้บริการผ่านทางระบบออนไลน์โดยนักบำบัดที่ผ่านการอบรมเพื่อให้คำปรึกษาผ่านทางช่องทางต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น คุณจะได้รับคำปรึกษาที่มีมาตรฐานเดียวกับการมาพบนักบำบัดแบบตัวต่อตัว Skype เป็นทางเลือกที่เราแนะนำ การให้คำปรึกษาผ่านทางอีเมล์ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ เนื่องจากจะทำให้ผู้รับการบำบัดให้ความสนใจกับเรื่องที่สำคัญเท่านั้น

 

 

หากคุณต้องการนัดหมายเวลาเพื่อรับคำปรึกษาแบบออนไลน์กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@BangkokCounsellingService.comโดยตั้งชื่อว่า 'counselling enquiry คุณสามารถถามคำถามต่างๆได้ทันทีโดยที่ยังไม่ต้องขอนัดหมายเวลากับเรา

 

 

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group