Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                       Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service|บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

เกี่ยวกับเรา

BCS @ Sala Som Entrance of Sala Som

บางกอก เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551 เรา คือบริษัทจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการ ด้านคำปรึกษาด้านสภาพจิตใจและจิตบำบัดทั้งแบบตัวต่อตัว แบบคู่ แบบครอบครัวและแบบกลุ่มบำบัด เราผ่านขั้นตอนจดทะเบียนตามกระบวนการกฎหมายของไทย โดยมีเอกสารที่ถูกต้อง และครบถ้วนแสดงอยู่ที่สำนักงานของเรา เราดำเนินงานภายให้กรอบพระราชบัญญัติสุขภาพจิตของประเทศไทยและหลักประมวล จริยธรรมของthe British Association of Counselling and Psychotherapy (BACP).

 

หลังจากดำเนินงานอย่างประสบความสำเร็จมากว่า 8 ปี บางกอก  เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีการเพิ่มรูปแบบการบริการที่หลากหลายมากขึ้น และยืดเวลาการเปิดให้บริการ เช่น การเปิดทำการในวันเสาร์ เราได้มีการปิดสำนักงานที่ตึก เกษมกิจ และได้ย้ายสำนักงาน และเปิดห้องสำหรับการบำบัดห้องที่สองขึ้นที่ศาลาส้ม ซึ่งมีความเงียบ สงบ เป็นส่วนตัว และยังตั้งอยู่ใจกลางเมือง และห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS กับสถานี MRTเพียงไม่กี่นาที คุณสามารถดูที่อยู่และแผนที่ของห้องบำบัดทั้งสองที่ได้จากหน้า ติดต่อเรา

 

บางกอก เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ได้มีการขยายบริการการดูแลด้านจิตใจไปสู่กลุ่มเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 11-18 ปี ในปี พ.ศ. 2555และ ยังคงให้บริการสำหรับเยาวชนที่ต้องการการดูแล โดยการบริการของเราประกอบด้วย การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัว ครอบครัวบำบัด ที่เป็นการดูแลช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัว ตลอดจนถึงการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มสำหรับโรงเรียน ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่

 

นอก จากนี้ บางกอก เคาเซอร์ลิ่ง เซอร์วิส ยังขยายบริการการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจไปสู่กลุ่มลูกค้าชาวไทยด้วย คนไทยส่วนใหญ่อาจไม่คุ้นชินกับการเข้ามาพูดคุยกับ counsellor หรือนักจิตบำบัด หรือไม่แน่ใจว่ากระบวนการบำบัดจะมีรูปแบบอย่างไร ตลอดจนถึงความกังวลในเรื่องความแตกต่างทางความเชื่อส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัว BCS Thai Emotional Support Service ตระหนัก ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ความเชื่อเชิงพุทธ และมุมมอง ความคาดหวังที่เกี่ยวข้องกับการบำบัด ดังนั้น บริการของเราจึงยืดหยุ่น และผสมผสานระหว่างความแตกต่างทางวัฒนธรรมกับหลักการการให้ความช่วยเหลือของ counselling ที่ มุ่งเน้นในเรื่องของการเคารพความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ การมีขอบเขตของการบำบัดรักษาที่ชัดเจน และความร่วมมือระหว่างผู้บำบัดและผู้รับบริการ

 

 หาก คุณคือนักบำบัด และสนใจร่วมงานกับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้า สมัครงาน ที่มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เรากำลังต้องการนักบำบัดเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มนักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ามาร่วมงานกับเรา กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หรือ หากคุณคือนักบำบัด และสนใจร่วมงานกับเราสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้า สมัครงาน ที่มีการอัพเดตข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ขณะนี้เรากำลังต้องการนักบำบัดเข้ามาร่วมงานกับกลุ่มนักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่ธุรการ เข้ามาร่วมงานกับเรา กดที่นี่เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group