Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซอร์ลิ่ เซอร์วิส   

อัพเดทโควิด-19

ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2564 สถานการณ์โควิดเริ่มแย่ลง แม้หลายคนเริ่มปรับตัวกับสถานการณ์โควิด 19 ได้ ทั้งการรักษาระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ หรือแม้แต่การใส่เฟซซิลด์ จากนั้นโควิดสายพันธ์โอไมครอน(Omicron) ได้ปรากฏขึ้น ซึ่งเป็นสายพันพันธุ์ที่แพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์ใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและพนักงาน  เราจึงปรับมาตรการสำหรับผู้รับบริการแบบตัวต่อตัวที่ ศาลาส้ม สาทร

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทุกท่านที่จะเข้ามาที่ศาลาส้ม จะต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อไปนี้

 • ได้รับวัคซีนครบถ้วน
 • ส่งใบรับรองการฉีดวัคซีนที่มี QR Code มาที่ Line ของบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส
 • มีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ จากการตรวจ ATK Antigen flow home test kit
 • ส่งผลการตรวจมาที่ Line ของบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส
 • ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดขณะอยู่ในอาคาร

ได้รับวัคซีนครบถ้วน

ตามเกณฑ์ของ ศบค. ขอให้แสดงใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เอกสารรับรองสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์จากหมอพร้อม (Thailand Digital Health Pass) ใบรับรองการฉีดวัคซีนระหว่างประเทศ หรือวัคซีนพาสปอร์ต ในกรณีที่ได้รับวัคซีนนอกประเทศไทยขอให้แสดงเอกสารตามความเหมาะสม หากเป็นไปได้โปรดส่งเอกสารที่มี QR code สำหรับผู้รับบริการที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ขอให้ยึดตามคำแนะนำของ ศบค.

 

มีผลตรวจ COVID-19 เป็นลบ

จากการตรวจ ATK Antigen flow home test kit จากการ Swab หรือการตรวจจากน้ำลาย และให้ส่งผลการตรวจมาที่ Line ของบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิสมาในวันที่นัดหมาย โดยการตรวจควรทำในวันที่มีนัดหมาย และไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงก่อนนัดหมาย ทั้งนี้ขอให้ผู้รับบริการทำการตรวจเองที่บ้านและส่งผลการตรวจมาทาง Line อย่างน้อย 15 นาทีก่อนถึงเวลานัด หากคุณจำเป็นต้องตรวจที่โรงเรียน หรือที่ทำงานคุณสามารถใช้ผลอันเดียวกันได้ แต่ขอให้เป็นผลในวันเดียวกับที่มีนัดหมายกับที่นี่ กรุณาดูภาพตัวอย่างการส่งผล ดังแนบ.

 

การซื้อชุดตรวจโควิดออนไลน์

และจากร้านขายยา คุณสามารถใช้ชุดตรวจใดๆ ก็ตามที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว กรุณาเขียนชื่อ และวันที่ตรวจลงบนชุดตรวจ หากคุณต้องการคุณสามารถซื้อชุดตรวจที่ BCS ได้ โดยชุดตรวจนี้จะใช้สำหรับการนัดหมายในครั้งถัดไป ทั้งนี้ชุดตรวจมีราคาชุดละ 100 บาท โดยคุณสามารถชำระด้วยการโอนเข้าบัญชีของ BCS หรือชำระรวมกับ Invoice ของค่าบริการได้ อย่างไรก็ตามชุดตรวจนี้อาจไม่ได้มีขายตลอด คุณสามารถให้ Grab มารับชุดตรวจที่ BCS ก่อนถึงวันนัดได้ ทั้งนี้โปรดประสานงานกับแอดมินของเราล่วงหน้า.

 

สำหรับผู้รับบริที่อายุ 17 ปี หรือต่ำกว่า

ที่อาจยังไม่ได้มีประวัติได้รับวัคซีน หรือไม่ได้รับวัคซีนในจำนวนโดสที่เท่ากับผู้ใหญ่ หรือยังไม่ได้รับวัคซีนเนื่องจากอายุน้อย จะต้องแสดงผลการตรวจ ATK ที่เป็นลบก่อนเข้ารับบริการ ในกรณีที่บุตรหลานของคุณสามารถรับวัคซีนได้ แต่เลือกที่จะไม่รับหรือผู้ปกครองไม่อนุญาตให้รับวัคซีนไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางเรายินดีที่จะให้บริการแบบออนไลน์ หากผู้รับบริการต้องการที่จะรับบริการแบบตัวต่อตัว พวกเขาจำเป็นต้องได้รับวัคซีนก่อน แล้วจึงสามารถรับบริการแบบตัวต่อตัวได้ 2 สัปดาห์หลังได้รับวัคซีนครบแล้ว.

เพื่อสุขภาพและเหตุผลด้านความปลอดภัย เราขอให้คุณไม่:

 • ตรวจ ATK test ในวันที่นัดหมายบริเวณหน้าออฟฟิศของเรา
 • มาถึงตามเวลานัด แต่ไม่ส่งผลตรว ATK ล่วงหน้า
 • มาที่ศาลาส้มเพื่อมาซื้อชุดตรวจ
 • แก้ไขวันที่หรือชื่อของคุณบนชุดตรวจ
 • ติดเทปบนชุดตรวจเพื่อให้เขียนชื่อได้ง่ายขึ้น
 • เข้ามาในออฟฟิศของเราทั้งที่มีผลตรวจโควิด 19 เป็นบวก
 • เข้านัดหมายแบบตัวต่อตัว ทั้งที่คุณหรือคนที่สัมผัสใกส้ชิดมีผลตรวจโควิดเป็นบวก หากเป็นกรณีนี้ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของ ศบค

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกาศนี้ คุณสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง Line หรืออีเมล ทางเรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยการโทรกลับและตอบคำถามที่คุณมีเกี่ยวกับมาตรการโควิดของ BCS

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group