Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

คุณชลาลัย แต้ศิลปสาธิต MA

นักบำบัดของเรา คุณชลาลัย คุณชลาลัย แต้ศิลปสาธิต MA

คุณชลาลัย แต้ศิลปสาธิตเป็นนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบโรคศิลปะ ซึ่งขึ้นทะเบียนและรับรองโดยกระทรวงสาธารณสุข เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านจิตวิทยา (คลินิก) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา Forensic Psychology จาก John Jay College of Criminal Justice, City University of New York.

 

ก่อนเข้าร่วมงานกับบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส คุณชลาลัยมีประสบการณ์ทำงานที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 

คุณชลาลัยมีความสนใจในการทำงานกับกลุ่มเด็กและผู้ใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลือ และ สนับสนุนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องความยากลำบากในการพัฒนาสัมพันธภาพระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง และเด็ก

 

คุณชลาลัยมีความสนใจเป็นพิเศษในด้านสุขภาพจิตคุณแม่และทารก ซึ่งเป็นผลพวงมาจากการที่เธอตระหนักว่าบริการทางด้านนี้ยังเป็นที่ขาดแคลนในประเทศไทย ทำให้ผู้หญิงหลาย ๆ คน รวมถึงตัวเธอเองด้วย ไม่สามารถได้รับการช่วยเหลือ และ สนับสนุนในช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิตได้ ซึ่งนั่นก็คือ ช่วงเวลาของการตั้งครรภ์ และ เลี้ยงดูบุตร ทั้งนี้คุณชลาลัยได้ใช้ประโยชน์จากช่วงการล็อคดาวน์อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด ไปกับการฝึกอบรมทางด้านการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพจิตคุณแม่และทารก ซึ่งเธอได้นำองค์ความรู้ในส่วนนี้มาให้บริการที่บริษัทบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส โดยเป็นบริการที่ให้ความสำคัญกับสุขภาวะจิตของคุณแม่ คุณพ่อ และ ผู้ปกครอง ในการก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนตั้งครรภ์ ระหว่างการตั้งครรภ์ รวมไปถึงหลังการคลอด ผ่านการให้บริการปรึกษา และ ช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านอารมณ์แก่คุณแม่ คุณพ่อ และ ผู้ปกครอง หรือ ใครก็ตามที่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว

 

ในการบำบัดรักษาคุณชลาลัยจะใช้เทคนิคและหลักการที่ผสมผสานทั้งจากแนวทางของ Psychodynamic Therapy และ Cognitive Behaviour Therapy (CBT) ประสบการณ์การศึกษาและการอบรมของคุณชลาลัยมีดังนี้

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโทสาขา Forensic Psychology (MA) จาก John Jay College of Criminal Justice, City University of New York.
  • การอบรมหลักสูตร Cognitive Behaviour Therapy จาก ศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรคุณ
  • การอบรมหลักสูตร Perinatal and Infant Mental Health: Using A Relationship-Based Approach to Perinatal Mood Disturbance Training จาก Centre for the Perinatal Psychology ประเทศออสเตรเลีย

คุณชลาลัยเข้าร่วมงานกับ Bangkok Counselling Service ในฐานะส่วนหนึ่งของทีม Thai Emotional Support Service และ The Employee Assistance Program (EAP).

Logo with name Logo
WhatClinic Patient Service Award
Megaphone with speach bubble We're Hiring
woman holding baby surrounded by thoughts and question marks Perinatal-Infant Mental Health
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print | Sitemap
© Sala Som Group