Bangkok Counselling Service บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส When you need to talk We listen
                                                          Bangkok Counselling Service                                                               บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส                                                                                                                                     When you need to talk                                                                                           We listen  

Bangkok Counselling Service |บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

การสนับสนุนทางใจ เกี่ยวกับ COVID-19 สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 โทรศัพท์ 083-444-9600

คุณกังวลเรื่อง COVID-19 หรือไม่? ถ้าคุณอายุมากกว่า 70 ปี ถือว่าคุณอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงหากคุณติดเชื้อ COVID-19 ดังนั้นการแยกตัวเองออกจากผู้อื่นถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่งสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ  ถ้าคุณรู้สึกไม่ดี มีไข้ ไอ คุณจำเป็นอย่างยิ่งต้องแยกตัวเองออกจากผู้อื่น หลายคนอาจรู้สึกกังวลว่าจะถูกตีตราหรือถูกกีดกันจากสังคมหากมีคนทราบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 นอกจากนี้สถานการณ์ COVID-19 ในปัจจุบันยังทำให้หลายคนรู้สึกไม่ปลอดภัย กลัว คิดมาก ซึ่งอาจนำไปสู่ความวิตกกังวลได้ หลายคนมีเรื่องให้ต้องคิดหลายอย่าง เช่น เรื่องสุขภาพของตนเองและคนที่รัก เรื่องงาน เรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัว เรื่องค่าจ้างสำหรับพนักงานในบริษัท ซึ่งนี่คือช่วงเวลาที่ยากลำบากอย่างยิ่งสำหรับเราทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วถือเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างยิ่งสำหรับไวรัส COVID-19

 

ผู้สูงอายูที่อาศัยอยู่ตามลำพังนั้นถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางอย่างมากเมื่อพวกเขาจำเป็นต้องแยกตัวออกจากผู้อื่นมากขึ้น พวกเขาอาจไม่มีทรัพยากรมากพอสำหรับการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี


บางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส เป็นศูนย์บริการทางสุขภาพจิต ที่ต้องการทำให้แน่ใจว่าผู้สูงอายุจะได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นสำหรับการผ่านพ้นวิกฤต COVID-19

พวกเราสามารถที่จะให้การสนับสนุนทางใจสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องกักตัวเอง หรือกำลังกักตัวเองอยู่

 

การเข้าถึงบริการสนับสนุนทางใจเกี่ยวกับ COVID-19

หากคุณอายุ 60 ปีขึ้นไป และอาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย และไม่มีคนให้พูดคุยหรือปรึกษาในช่วงนี้ คุณสามารถโทรหาเราได้ ทีมงานของเราพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณ โปรดโทร 083-444-9600

 

วันเปิดทำการ:   วันจันทร์ ถึง วันเสาร์

               เวลา:        13:00 น. – 15:00 น.

                 โทร:        083-444-9600

            SMS: การสนับสนุนทางใจเกี่ยวกับ COVID-19

       ระยะเวลาพูดคุย:        ประมาณ 20 นาที

            .        ภาษา:        ไทย, อังกฤษ

              ผู้รับบริการ:        ทุกคนที่อายุ 60 ปีขึ้นไป

                ค่าบริการ:        ฟรี

จำนวนครั้งที่ให้บริการ:        1 ท่านสามารถโทรได้วันละ 1 ครั้ง

 

บริการนี้ไม่ต้องทำนัดหมายล่วงหน้า ไม่มีข้อผูกมัด และข้อมูลของผู้รับบริการจะถูกปิดเป็นความลับ หากโทรแล้วพบว่าสายไม่ว่าง คุณสามารถส่ง SMS มาว่า “การสนับสนุนทางใจเกี่ยวกับ COVID-19” แล้วเราจะติดต่อกลับภายในวันเดียวกัน หากส่ง SMS มาหลังเวลา 15:00 น. เราจะติดต่อกลับในวันรุ่งขึ้น การให้บริการการสนับสนุนทางจิตใจนี้จะให้บริการผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่ต้องการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่กังวลเกี่ยวกับ COVID-19 และการให้บริการนี้ให้บริการโดยนักจิตวิทยาของบางกอก เคาเซลลิ่ง เซอร์วิส

 

        รายละเอียดเพิ่มเติม  www.BangkokCounsellingService.com 

        หมายเลขการจดทะเบียนของบริษัท 0105559067392

 

บริการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับ COVID-19 กรุณาอ่านที่ www.ddc.moph.go.th และ www.who.int

 

                          เมื่อคุณต้องการพูดคุย
                                                 เราพร้อมรับฟัง

Woman leaning out the window ผู้หญิงกำลังเอนตัวออกไปนอกหน้าต่าง
EMDR now available in Thai only EMDR มีให้บริการเป็นภาษาไทย
Print Print | Sitemap
© Sala Som Group